background-image-1 background-image-2 background-image-3

Proaktivni pristup informacijama

Spisak zaposlenih u Agenciji sa mjesečnim zaradama funkcionera za 2023. godinu

Budžet za 2023. godinu

Vodič za pristup informacijama za 2023. godinu

Plan rada za 2023. godinu

Plan integriteta Agencije 2022 - 2024

Budžet za 2022. godinu

Vodič za pristup informacijama za 2022. godinu

Odluka o imenovanju VD Agencije

Proaktivni pristup informacijama

Javni registri i javne evidencije (http://www.azlp.me/registar-zbirki-licnih-podataka)

Programi i planovi rada (http://www.azlp.me/izvjestaji/10046)

Izvještaji i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz svoje nadležnosti (http://www.azlp.me/izvjestaji)

 

Rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica, za oblast zaštite ličnih podataka:

Rješenja - http://www.azlp.me/rjesenja,

Mišljenja - http://www.azlp.me/misljenja,

Preporuke - http://www.azlp.me/preporuke

 

Rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica, za oblast slobodnog pristupa informacijama:

Rješenja - http://www.azlp.me/rjesenja-spi,

Zaključci - http://www.azlp.me/zakljucci-spi